Technické údaje prevádzkového prostredia

Technické údaje prevádzkového prostrediaProstredie
Odporúčané
Povolené
Teplota
17° až 25°C
10° až 27°C
Vlhkosť
20% až 60% relatívna vlhkosť (RH)
10% až 70% RH
Nadmorská výška
Nevzťahuje sa
0 až 2600 m
HP color laserjet 2700 note Technické údaje prevádzkového prostredia Poznámka

Tieto hodnoty podliehajú zmene.

HP color laserjet 2700 Technické údaje prevádzkového prostredia