Technické údaje príkonu

Technické údaje príkonuPríkon (priemerný, vo wattoch)1
Model produktu
Tlač2
V pripravenom stave3
V režime spánok4
Vypnutá
Výstupné zahrievanie – pripravený stav (BTU/hodinu)5
HP Color LaserJet 2700
409
29
13
0,5
100
HP Color LaserJet 2700n
409
29
13
0,5
100

1 Príkon odráža najvyššie hodnoty, ktoré sa namerali pri farebnej a monochromatickej tlači, keď sa používajú bežné napätia.

2 Rýchlosť tlače je 15 str./min. pri médiách veľkosti Letter a 20 str./min. pri médiách veľkosti A4.

3 Predvolený čas aktivácie od režimu pripravenosti po režim spánok = 30 minút.

4 Doba návratu z režimu spánku po začiatok tlače je 6 sekúnd.

5 Maximálny rozptyl tepla pri všetkých modeloch v režime pripravenosti je 171 BTU za hodinu.

HP color laserjet 2700 note Technické údaje príkonu Poznámka

Tieto hodnoty podliehajú zmene.

HP color laserjet 2700 Technické údaje príkonu