Ďalšie informácie

Ďalšie informácie


Získanie informácií o týchto témach o prostredí:

Hárok s environmentálnym profilom produktu pre tento a mnoho príslušných produktov značky HP

Záväzok spoločnosti HP voči životnému prostrediu

Systém správy životného prostredia spoločnosti HP

Program spoločnosti HP pre vrátenie a recykláciu produktu na konci jeho životnosti

Hárky s bezpečnostnými údajmi o materiáli

Navštívte lokalitu www.hp.com/go/environment alebo lokalitu www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

HP color laserjet 2700 Ďalšie informácie