Informácie o programe HP printing supplies returns and recycling

Informácie o programe HP printing supplies returns and recycling


Od roku 1992 ponúkala spoločnosť HP bezplatné vrátenie a recykláciu spotrebného materiálu pre laserové tlačiarne HP. V roku 2004 bol program HP Planet Partners pre spotrebný materiál laserových tlačiarní dostupný na 85% svetového trhu, kde sa predáva spotrebný materiál pre laserové tlačiarne HP. Vo väčšine krabíc s tlačovými kazetami pre laserové tlačiarne HP sa nachádzajú predplatené štítky s uvedenou adresou. Na webovej stránke sa tiež nachádzajú štítky a prázdne rámčeky: www.hp.com/recycle.

Použite štítok iba na vrátenie prázdnych originálnych tlačových kaziet pre laserové tlačiarne HP. Nepoužívajte tento štítok pre kazety od iných výrobcov, dopĺňané alebo upravené kazety, prípadne pre vrátenia spadajúce pod záruku. Tlačový spotrebný materiál alebo iné objekty, ktoré sa nevedomky zaslali do programu HP Planet Partners, sa už nedajú vrátiť.

V roku 2004 sa cez recyklačný program spotrebného materiálu HP Planet Partners recyklovalo globálne viac ako 10 miliónov tlačových kaziet pre laserové tlačiarne HP. Toto zaznamenané číslo predstavuje 26 miliónov libier materiálov z tlačových kaziet, ktoré sa získali zo skládok odpadu. V roku 2004 spoločnosť HP recyklovala priemerne 59% tlačových kaziet z celého sveta, pričom ich zloženie sa skladalo hlavne z plastov a kovov. Plastové a kovové materiály sa používajú na vyrábanie nových produktov, ako napríklad produktov, plastových zásobníkov a cievok HP. Zostávajúce materiály sa likvidujú spôsobom, ktorý je šetrný voči životnému prostrediu.

Vrátenia v USA. Na vrátenie použitých kaziet a spotrebného materiálu šetrnejšieho na životné prostredie vám spoločnosť HP odporúča používanie čistých návratiek. Jednoducho spojte dve alebo tri tlačové kazety dokopy a použite jeden predplatený štítok UPS s predtlačenou adresou, ktorý sa dodal v balení. Dodatočné informácie v USA získate na čísle 1‑800‑340‑2445 alebo navštívte webovú stránku spoločnosti HP na lokalite www.hp.com/recycle.

Vrátenia mimo územia USA. Zákazníci z krajín mimo USA by mali navštíviť webovú stránku www.hp.com/recycle, kde nájdu ďalšie informácie týkajúce sa dostupnosti návratiek pre spotrebný materiál HP a recyklačného programu.

HP color laserjet 2700 Informácie o programe HP printing supplies returns and recycling