Obmedzenia materiálu

Obmedzenia materiálu


Tento produkt značky HP neobsahuje prídavky olova.

Recyklačné informácie môžete nájsť na lokalite www.hp.com/recycle alebo kontaktujte vaše miestne úrady alebo Alianciu elektronického priemyslu: www.eiae.org.

HP color laserjet 2700 Obmedzenia materiálu