Papier

Papier


Tento produkt môže používať recyklované papiere, keď je papier v súlade so pokynmi uvedenými v HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide (Príručke s technickými údajmi pre tlačové médiá rodiny laserových tlačiarní značky HP). Tento produkt je vhodný pre používanie recyklovaného papiera podľa normy EN12281:2002.

HP color laserjet 2700 Papier