Použitie papiera

Použitie papiera


Funkcia manuálnej duplexnej tlače tohto produktu a tlač N-nahor (viacero stránok vytlačených na jednu stránku) môžu znížiť spotrebu papiera a následné požiadavky na prírodné zdroje.

HP color laserjet 2700 Použitie papiera