Tlačový spotrebný materiál pre laserové tlačiarne HP

Tlačový spotrebný materiál pre laserové tlačiarne HP


Vrátiť a recyklovať vaše prázdne tlačové kazety pre laserové tlačiarne HP je jednoduché a bezplatné s programom HP Planet Partners. Spoločnosť HP sa zaviazala, že bude poskytovať tvorivé vysokokvalitné produkty a služby, ktoré šetria životné prostredie od dizajnu produktu a výroby až po distribúciu, prevádzku a účely recyklácie. Zaručujeme, že vami vrátené tlačové kazety pre laserové tlačiarne HP, sa správne recyklujú a spracovávajú, aby sa opätovne získali cenné plasty a kovy pre nové produkty a premenili sa milióny ton odpadu zo skládok odpadov. Pretože sa táto kazeta recykluje a používa v nových materiáloch, už sa vám nevráti. Vaše prázdne tlačové kazety pre laserové tlačiarne HP sa zodpovedne recyklujú, keď sa zúčastnite programu HP Planet Partners. Ďakujeme vám, že vám záleží na životnom prostredí!

V mnohých krajinách/oblastiach sa tlačový spotrebný materiál tohto produktu (napr. tlačové kazety) dajú vrátiť spoločnosti HP cez program HP Printing Supplies Returns and Recycling. Ľahko vykonateľný a bezplatný program vrátenia je dostupný vo viac ako 35 krajinách/oblastiach. Informácie o programe a pokyny vo viacerých jazykoch sa nachádzajú v každej tlačovej kazete pre laserové tlačiarne HP a balení spotrebného materiálu.

HP color laserjet 2700 Tlačový spotrebný materiál pre laserové tlačiarne HP