Vyhlásenie o zhode

Vyhlásenie o zhode


Vyhlásenie o zhode
podľa ISO/IEC Príručky 22 a EN 45014
Názov výrobcu:
Hewlett‑Packard Company
Adresa výrobcu:
11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA
prehlasuje, že produkt
Názov produktu:
HP Color LaserJet série 2700
Regulačný model:3)
BOISB-0504-01
Možnosti produktu:
Všetky
Tonerové kazety:
Q7560A, Q7561A, Q7562A, Q7563A
je v súlade s nasledujúcimi Technickými údajmi produktu:
BEZPEČNOSŤ:
IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1+A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (laserové/LED zariadenie triedy 1) GB4943-2001
EMC:
CISPR22:1993 +A1 +A2 / EN55022:1994 +A1 +A2 – trieda B1)
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC časť 47 CFR, článok 15 triedy A2) / ICES-003, vydanie 4 GB9254-1998, GB17625.1-2003
Doplnkové informácie:
Výrobok týmto spĺňa požiadavky smernice EMC 89/336/EHS a smernice o nízkom napätí 73/23/EHS a podľa toho nesie označenie CE.
1) Produkt sa testoval v typickom nastavení so systémami osobných počítačov značky Hewlett‑Packard.
2) Toto zariadenie vyhovuje predpisom FCC, článku 15. Jeho prevádzka je podmienená nasledujúcimi dvoma podmienkami: (1) zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, 2) zariadenie musí byť schopné prijať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobovať neželanú prevádzku.
3) Na regulačné účely má výrobok priradené regulačné číslo typu. Toto regulačné číslo by sa nemalo zamieňať s marketingovým názvom alebo s výrobnými číslami.
Boise, Idaho 83713, USA
Jún, 2006
Iba pri témach týkajúcich sa regulácie:
Kontakt v Austrálii
Manažér regulovania produktov, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street,, Blackburn, Victoria 3130, Austrália
Kontakt v Európe
Miestne predajné a servisné stredisko spoločnosti Hewlett-Packard alebo spoločnosť Hewlett‑Packard GmbH, Department HQ‑TRE / Standards Europe,, Herrenberger Strasse 140, Böblingen, D-71034, Nemecko, (FAX+49-7031-14-3143)
Kontakt v USA
Manažér regulovania produktov, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA, (Telefón: 208-396-6000)

V tejto časti nájdete informácie o nasledovných témach

HP color laserjet 2700 Vyhlásenie o zhode