Inštalovanie pamäťových modulov DIMM

Inštalovanie pamäťových modulov DIMM


Do tlačiarne môžete nainštalovať viac pamäte a môžete tiež nainštalovať pamäť DIMM s druhmi písma, aby mohla vaša tlačiareň tlačiť znaky pre jazyky, ako napríklad Čínština alebo Cyrilika.

HP color laserjet 2700 caution Inštalovanie pamäťových modulov DIMM POZOR

Statická elektrina môže poškodiť pamäte DIMM. Pri narábaní s pamäťami DIMM noste antistatický pásik na zápästie alebo sa často chytajte povrchu antistatického balenia pamäte DIMM a následne sa dotknite čistého kovu na tlačiarni.

V tejto časti nájdete informácie o nasledovných témach

HP color laserjet 2700 Inštalovanie pamäťových modulov DIMM