Aktivovanie pamäte

Aktivovanie pamäte


Ak ste nainštalovali pamäťovú DIMM, nastavte ovládač tlačiarne, aby rozpoznal práve pridanú pamäť.

V tejto časti nájdete informácie o nasledovných témach

HP color laserjet 2700 Aktivovanie pamäte