Aktivovanie pamäte v systéme Windows

Aktivovanie pamäte v systéme Windows


1.

V ponuke Start (Štart) nasmerujte kurzor na možnosť Settings (Nastavenie) a kliknite na možnosť Printers (Tlačiarne) alebo Printers and Faxes (Tlačiarne a faxy).

2.

Vyberte túto tlačiareň a zvoľte možnosť Properties (Vlastnosti).

3.

Na karte Configure (Konfigurácia) kliknite na položku More (Ďalšie).

4.

Do políčka Total Memory (Celková pamäť) napíšte alebo vyberte celkový rozsah pamäte, ktorý je teraz nainštalovaný.

5.

Kliknite na tlačidlo OK.

6.

Prejdite na časť Kontrola inštalácie DIMM.

HP color laserjet 2700 Aktivovanie pamäte v systéme Windows