Pokyny pre tlač pomocou odlišného druhu písma

Pokyny pre tlač pomocou odlišného druhu písma


V emulácii PostScript (PS) a režime PCL je dostupných 80 interných druhov písiem.

Aby ste uchovali voľnú pamäť tlačiarne, preberte iba tie druhy písiem, ktoré sú potrebné.

Ak potrebujete viacero prevzatých druhov písiem, zvážte nainštalovanie dodatočnej pamäte tlačiarne.

Niektoré softvérové programy automaticky preberajú druhy písiem na začiatku každej tlačovej úlohy. Existuje tu možnosť nakonfigurovať dané programy, aby preberali iba jemné druhy písiem, ktoré sa už nenachádzajú v tlačiarni.

HP color laserjet 2700 Pokyny pre tlač pomocou odlišného druhu písma