Problémy s farebnou tlačou

Problémy s farebnou tlačou


Čiernobiela tlač namiesto farebnej
Príčina
Riešenie
V programe softvéru alebo ovládači tlačiarne je zvolená možnosť Grayscale (Odtiene sivej).
V softvérovom programe alebo ovládači tlačiarne vyberte režim Color (Farba) namiesto režimu Grayscale (Odtiene sivej) alebo Monochrome (Monochromatický).
Možno používate ovládač pre monochromatickú (čiernobielu) tlač.
Nainštalujte ovládače PCL 6 alebo PS, ktoré umožňujú farebnú tlač.
Vo vašom softvérovom programe sa nevybral správny ovládač tlačiarne.
Zvoľte správny ovládač tlačiarne.
Možnosť Restrict color (Obmedziť farebnú tlač) je nastavená pre položku Disable color (Vypnúť farebnú tlač).
Kontaktujte správcu systému, aby nastavil možnosť na Enable color (Zapnúť farebnú tlač).
Na konfiguračnej stránke sa nezobrazí žiadna farba.
Kontaktujte podporu spoločnosti HP.

Tlač nesprávnych farieb
Príčina
Riešenie
Médiá nezodpovedajú technickým údajom pre túto tlačiareň.
Viac informácií nájdete v príručke HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide (Príručku s technickými údajmi pre tlačové médiá rodiny laserových tlačiarní značky HP).
Prejdite na časť www.hp.com/support/clj2700, kde nájdete informácie o objednávaní HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide (Príručky s technickými údajmi pre tlačové médiá rodiny laserových tlačiarní značky HP). Po pripojení vyberte možnosť Manuals (Príručky).
Tlačiareň sa prevádzkuje v nadmerne vlhkých alebo suchých podmienkach.
Overte, či sa prostredie tlačiarne nachádza v rámci technických údajov týkajúcich sa vlhkosti.
Uskladnite tlačové médiá v rovnakom prostredí ako tlačiareň.
Kalibrujte tlačiareň. Pozrite si časť Kalibrovanie tlačiarne.
HP color laserjet 2700 note Problémy s farebnou tlačou Poznámka

Ďalšie informácie o problémoch s kvalitou farby nájdete v časti Riešenie problémov s kvalitou tlače.

Chýba farba
Príčina
Riešenie
Tlačová kazeta HP je chybná.
Kazetu vymeňte.

Nekonzistentná tlač farieb po inštalovaní tlačovej kazety
Príčina
Riešenie
Nové tlačové kazety niekedy potrebujú vytlačiť niekoľko strán skôr, ako zaistia konzistentnú tlačovú kvalitu.
Vyskúšajte vytlačiť približne 50 strán pomocou novej kazety a potom tlačovú úlohu zopakujte.
Možno je takmer minutá iná tlačová kazeta.
Skontroluje ukazovateľ spotrebného materiálu na ovládacom paneli alebo vytlačte stránku so stavom spotrebného materiálu. Pozrite si časť Používanie informačných stránok tlačiarne.
Tlačiareň možno potrebuje kalibráciu.
Kalibrujte tlačiareň. Pozrite si časť Kalibrovanie tlačiarne.
Tlačová kazeta môže byť dodatočne doplňovaná kazeta.
Použite originálnu tlačovú kazetu HP. Pozrite si časť Spotrebné materiály a príslušenstvá.

Vytlačené farby nezodpovedajú farbám na obrazovke
Príčina
Riešenie
Veľmi svetlé farby na obrazovke sa nevytlačia.
Softvérový program môže interpretovať extrémne svetlé farby ako bielu. Ak je tomu tak, nepoužívajte extrémne svetlé farby.
Extrémne tmavé farby na obrazovke sa tlačia ako čierne.
Softvérový program môže interpretovať extrémne tmavé farby ako čiernu. Ak je to tak, nepoužívajte extrémne tmavé farby.
Možno bude potrebné kalibrovať tlačiareň.
Kalibrujte tlačiareň. Pozrite si časť Kalibrovanie tlačiarne.
Farby na obrazovke počítača sa odlišujú od výstupu tlačiarne.
1.

Na karte Color (Farba) ovládača tlačiarne v časti Color Options (Možnosti farby) vyberte možnosť Manual (Manuálne).

2.

Kliknite na možnosť Settings (Nastavenia).

3.

V položke Manual Color Options (Manuálne možnosti farby) v časti Color Options (Možnosti farby) vyberte pre každý objekt možnosť Default (sRGB) (Predvolené (sRGB)).

4.

Na dokončenie kliknite na tlačidlo OK.

HP color laserjet 2700 note Problémy s farebnou tlačou Poznámka

Viacero faktorov môže ovplyvniť vašu schopnosť prispôsobiť vytlačené farby farbám na obrazovke: papier, stropné osvetlenie, softvérové programy, otvorené systémové palety, monitory a videokarty, prípadne ovládače. Pozrite si časť Farba.

HP color laserjet 2700 Problémy s farebnou tlačou