Problémy so softvérovým programom

Problémy so softvérovým programom


Nedajú sa zmeniť výbery systému
Príčina
Riešenie
Softvérový program nepodporuje systémové zmeny.
Pozrite si dokumentáciu od softvérového programu.
Nenahral sa správny ovládač tlačiarne.
Nahrajte správny ovládač tlačiarne.
Nenahral sa správny ovládač programu.
Nahrajte správny ovládač programu.

Zo softvéru sa nedá vybrať druh písma.
Príčina
Riešenie
Druh písma nie je dostupný pre softvérový program.
Pozrite si dokumentáciu od softvérového programu.

Nedajú sa vybrať farby
Príčina
Riešenie
Softvérový program nepodporuje farby.
Pozrite si dokumentáciu od softvérového programu.
V softvérovom programe alebo ovládači tlačiarne sa nevybral režim Color (Farba).
Vyberte režim Color (Farba) namiesto režimu Grayscale (Odtiene sivej) alebo Monochrome (Monochromatický).
Nenahral sa správny ovládač tlačiarne.
Nahrajte správny ovládač tlačiarne.

Ovládač tlačiarne nerozpoznáva zásobník 3
Príčina
Riešenie
Ovládač tlačiarne sa nenakonfiguroval, aby rozpoznával zásobník 3.
Pozrite si online pomocníka ovládača tlačiarne, kde nájdete pokyny pre nakonfigurovanie ovládača, aby rozpoznával príslušenstvo tlačiarne. Pozrite si časť Otvorenie ovládačov tlačiarne.
Príslušenstvo sa možno nenainštalovalo.
Skontrolujte, či je príslušenstvo správne nainštalované.
HP color laserjet 2700 Problémy so softvérovým programom