Chyby priehľadných fólií pre spätné projektory

Chyby priehľadných fólií pre spätné projektory


Priehľadné fólie spätných projektorov môžu zobrazovať rovnaké problémy s kvalitou obrázkov ako iné typy médií a tiež chyby, ktoré sú špecifické pre tlač na priehľadné fólie. Taktiež z dôvodu, že priehľadné fólie sú prispôsobiteľné v dráhe tlači, komponenty narábajúce s papierom môžu urobiť značky na ich povrchu.

HP color laserjet 2700 note Chyby priehľadných fólií pre spätné projektory Poznámka

Pred narábaním s priehľadnými fóliami ich nechajte aspoň na 30 minút vychladnúť.

Na karte Paper (Papier) ovládača tlačiarne vyberte možnosť Transparency (Priehľadná fólia) ako typ papiera. Tiež sa uistite, že zásobník je správne nakonfigurovaný pre priehľadné fólie.

Uistite sa, že priehľadné fólie spĺňajú technické údaje pre túto tlačiareň. Pozrite si časť Technické údaje tlačových médií.

Priehľadné fólie nie sú navrhnuté pre správnu priľnavosť tonera. Používajte iba také priehľadné fólie, ktoré sú určené pre farebné laserové tlačiarne HP.

Priehľadné fólie držte za hrany. Mastnota z prstov môže zapríčiniť vytvorenie stôp a šmúh.

Malé náhodné tmavé oblasti na vlečnej hrane plynulo potlačených strán môžu byť spôsobené vzájomným zlepením priehľadných fólií vo výstupnom zásobníku. Vyskúšajte tlačiť úlohu v menších dávkach.

Ak počas tlače vyzerajú tlačené farby nesprávne, vyberte v softvérovom programe alebo ovládači tlačiarne odlišné farby.

Ak používate reflexný spätný projektor s tlačenými priehľadnými fóliami, použite namiesto neho bežný spätný projektor.

HP color laserjet 2700 Chyby priehľadných fólií pre spätné projektory