Kalibrovanie tlačiarne

Kalibrovanie tlačiarne


Kalibrácia predstavuje funkciu tlačiarne, ktorá optimalizuje kvalitu tlače. Ak sa stretnete s akýmikoľvek problémami kvality tlače, kalibrujte tlačiareň.

1.

Stlačte tlačidlo OK.

2.

Stlačte tlačidlo >, aby ste vyznačili System Setup (Nastavenie systému) a potom stlačte tlačidlo OK.

3.

Stlačte tlačidlo >, aby ste vyznačili Print quality (Kvalita tlače) a potom stlačte tlačidlo OK.

4.

Stlačte tlačidlo >, aby ste vyznačili Calibrate color (Kalibrovať farbu) a potom stlačte tlačidlo OK.

5.

Stlačte tlačidlo >, aby ste vyznačili Calibrate now (Kalibrovať teraz) a potom stlačte tlačidlo OK.

6.

Stlačte tlačidlo OK.

HP color laserjet 2700 Kalibrovanie tlačiarne