Problémy kvality tlače spojené so zaseknutiami

Problémy kvality tlače spojené so zaseknutiami


Uistite sa, že všetky hárky sú odstránené z dráhy papiera a potom vytlačte dve alebo tri stránky, aby ste vyčistili tlačiareň.

HP color laserjet 2700 Problémy kvality tlače spojené so zaseknutiami