Problémy s kvalitou tlače spojené s okolitým prostredím

Problémy s kvalitou tlače spojené s okolitým prostredím


Ak tlačiareň pracuje v nadmerne vlhkom alebo suchom prostredí, skontrolujte, či prostredie zodpovedá špecifikáciám. Technické údaje prevádzkového prostredia nájdete v príručke k začiatku práce s tlačiarňou.

HP color laserjet 2700 Problémy s kvalitou tlače spojené s okolitým prostredím