Používanie programu HP ToolboxFX

Používanie programu HP ToolboxFX


HP ToolboxFX je program, ktorý môžete použiť na dokončenie nasledujúcich úloh:

Kontrolu stavu zariadenia.

Konfiguráciu nastavení tlačiarne.

Konfiguráciu správ zobrazujúcich sa upozornení.

Zobrazenie informácií o riešení problémov.

Zobrazenie on-line dokumentácie.

Program HP ToolboxFX je možné zobraziť, ak je tlačiareň priamo pripojená k počítaču alebo keď je pripojená k sieti. Aby ste mohli používať program HP ToolboxFX, budete musieť vykonať bežnú inštaláciu softvéru.

HP color laserjet 2700 note Používanie programu HP ToolboxFX Poznámka

Program HP ToolboxFX nepodporuje systém Windows Server 2003 alebo operačné systémy Macintosh. Aby ste mohli používať program HP ToolboxFX, musíte mať v počítači nainštalovaný protokol TCP/IP.

HP color laserjet 2700 note Používanie programu HP ToolboxFX Poznámka

Na otvorenie a používanie programu HP ToolboxFX nepotrebujete prístup na Internet.

V tejto časti nájdete informácie o nasledovných témach

HP color laserjet 2700 Používanie programu HP ToolboxFX