PCL

PCL


Použite možnosti PCL, aby ste nakonfigurovali nastavenia, keď používate osobitosť tlače PCL.

HP color laserjet 2700 note PCL Poznámka

Musíte kliknúť na možnosť Apply (Použiť), aby sa zmeny vykonali.

HP color laserjet 2700 PCL