PostScript

PostScript


Použite možnosť PostScript, ak používate osobitosti tlače PostScript. Ak je možnosť Print PostScript error (Vytlačiť chyby PostScript) zapnutá, automaticky sa vytlačí stránka chyby PostScript, keď sa vyskytnú chyby PostScript.

HP color laserjet 2700 note PostScript Poznámka

Musíte kliknúť na možnosť Apply (Použiť), aby sa zmeny vykonali.

HP color laserjet 2700 PostScript