Tlač

Tlač


Použite možnosti tlače HP ToolboxFX, aby ste nakonfigurovali nastavenia pre všetky funkcie tlače. Predstavujú rovnaké možnosti, ktoré sú dostupné na ovládacom paneli. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie ponúk ovládacieho panelu.

HP color laserjet 2700 note Tlač Poznámka

Musíte kliknúť na možnosť Apply (Použiť), aby sa zmeny vykonali.

HP color laserjet 2700 Tlač