Získanie prístupu k vstavanému webovému serveru pomocou sieťového pripojenia

Získanie prístupu k vstavanému webovému serveru pomocou sieťového pripojenia


1.

V podporovanom webovom prehliadači na vašom počítači napíšte IP adresu tlačiarne do políčka adresa/URL. (Aby ste našli IP adresu, vytlačte konfiguračnú stránku. Pozrite si časť Používanie informačných stránok tlačiarne.)

HP color laserjet 2700 note Získanie prístupu k vstavanému webovému serveru pomocou sieťového pripojenia Poznámka

Po otvorení URL ju môžete označiť, aby ste sa k nej mohli rýchlo dostať v budúcnosti.

2.

Vstavaný webový server má tri karty, ktoré obsahujú nastavenia a informácie o tlačiarni: kartu Status (Stav), kartu Settings (Nastavenia) a kartu Networking (Sieťová práca). Kliknite na kartu, ktorú chcete zobraziť.

Ďalšie informácie o každej karte nájdete v nasledujúcej časti.

HP color laserjet 2700 Získanie prístupu k vstavanému webovému serveru pomocou sieťového pripojenia