Konfigurácia veľkosti

Konfigurácia veľkosti


1.

Stlačte tlačidlo OK.

2.

Stlačte tlačidlo >, aby ste označili možnosť System Setup (Nastavenie systému) a potom stlačte tlačidlo OK.

3.

Stlačte tlačidlo >, aby ste označili možnosť Paper Setup (Nastavenie papiera) a potom stlačte tlačidlo OK.

4.

Stlačte tlačidlo >, aby ste označili možnosť Tray 1 (Zásobník č. 1) alebo Tray 2 (Zásobník č. 2) a potom stlačte tlačidlo OK.

5.

Stlačte tlačidlo >, aby ste označili možnosť Paper size (Veľkosť papiera) a potom stlačte tlačidlo OK.

6.

Stlačte tlačidlo >, aby ste označili príslušnú veľkosť a potom stlačte tlačidlo OK.

HP color laserjet 2700 Konfigurácia veľkosti