Používanie funkcií v ovládači tlačiarne pre systém Macintosh

Používanie funkcií v ovládači tlačiarne pre systém Macintosh


Ak tlačíte zo softvérového programu, mnoho z vlastností tlačiarne je dostupných z ovládača tlačiarne. Úplné informácie o vlastnostiach, ktoré sú dostupné v ovládačoch tlačiarne, si pozrite v pomocníkovi ovládača tlačiarne. Nasledujúce vlastnosti sú popísané v tomto odseku:

HP color laserjet 2700 note Používanie funkcií v ovládači tlačiarne pre systém Macintosh Poznámka

Nastavenia v ovládači tlačiarne a v softvérovom programe vo všeobecnosti vyraďujú nastavenia ovládacieho panela. Nastavenia softvérového programu vo všeobecnosti zaraďujú nastavenia ovládača tlačiarne.

V tejto časti nájdete informácie o nasledovných témach

HP color laserjet 2700 Používanie funkcií v ovládači tlačiarne pre systém Macintosh