Vytváranie a používanie predvolieb v operačnom systéme Mac OS X

Vytváranie a používanie predvolieb v operačnom systéme Mac OS X


Použite predvoľby, aby ste uložili aktuálne nastavenia ovládača tlačiarne pre opätovné použitie.

Vytvorenie predvoľby
1.

Otvorte ovládač tlačiarne (pozrite si časť Otvorenie ovládačov tlačiarne).

2.

Vyberte nastavenia tlače.

3.

V okne Presets (Predvoľby), kliknite na Save As… (Uložiť ako…) a napíšte názov pre predvoľbu.

4.

Kliknite na tlačidlo OK.

Používanie predvolieb
1.

Otvorte ovládač tlačiarne (pozrite si časť Otvorenie ovládačov tlačiarne).

2.

V ponuke Presets (Predvoľby) vyberte predvoľbu, ktorú chcete použiť.

HP color laserjet 2700 note Vytváranie a používanie predvolieb v operačnom systéme Mac OS X Poznámka

Aby ste použili predvolené nastavenia ovládača tlačiarne, vyberte predvoľbu Standard (Bežná).

HP color laserjet 2700 Vytváranie a používanie predvolieb v operačnom systéme Mac OS X