Používanie odlišného papiera a tlačenie titulných strán

Používanie odlišného papiera a tlačenie titulných strán


Postupujte podľa týchto pokynov, aby ste vytlačili prvú stranu, ktorá sa odlišuje od iných strán v tlačovej úlohe.

1.

Otvorte ovládač tlačiarne (pozrite si časť Otvorenie ovládačov tlačiarne).

2.

Na karte Paper (Papier) alebo Paper/Quality (Papier/kvalita) vyberte príslušný papier pre prvú stranu tlačovej úlohy.

3.

Kliknite na možnosť Use Different Paper/Covers (Použiť odlišný papier/titulné strany).

4.

V okne zoznamu kliknite na strany alebo titulné strany, ktoré chcete vytlačiť na odlišný papier.

5.

Aby ste vytlačili predné alebo zadné titulné strany, musíte tiež vybrať možnosť Add Blank or Preprinted Cover (Pridať prázdnu alebo predtlačenú titulnú stranu).

6.

Vyberte vhodný typ papiera alebo zdroj pre iné stránky tlačovej úlohy.

HP color laserjet 2700 note Používanie odlišného papiera a tlačenie titulných strán Poznámka

Veľkosť papiera musí byť rovnaká pre všetky stránky tlačovej úlohy.

HP color laserjet 2700 Používanie odlišného papiera a tlačenie titulných strán