Kontrolovanie životnosti tlačovej kazety

Kontrolovanie životnosti tlačovej kazety


Životnosť tlačovej kazety môžete kontrolovať s použitím ovládacieho panela tlačiarne, vstavaného webového servera, softvéru tlačiarne HP ToolboxFX alebo softvérom HP Web Jetadmin. Skontrolujte mierku spotrebného materiálu na ovládacom paneli tlačiarne, aby ste zistili približné úrovne spotrebného materiálu.

Displej tlačiarne

HP color laserjet 2700 bgu cp02 Kontrolovanie životnosti tlačovej kazety

1
Správa/priestor výzvy
2
Mierka spotrebného materiálu
3
Farby tlačových kaziet zľava doprava: čierna, žltá, azúrová a purpurová

Pre získanie presnejších hladín postupujte podľa pokynov v nižšie uvedenej tabuľke, aby ste vytlačili stránku o stave spotrebného materiálu.

Zariadenie
Postup
Ovládací panel tlačiarne
1.

Stlačte tlačidlo OK.

2.

Stlačte tlačidlo >, aby ste vybrali Reports (Správy), potom stlačte tlačidlo OK.

3.

Stlačte tlačidlo >, aby ste vybrali Supplies status (Stav spotrebného materiálu), potom stlačte tlačidlo OK.

HP ToolboxFX
Na karte Status (Stav) kliknite na tlačidlo Supplies Status (Stav spotrebného materiálu), aby ste otvorili stránku stavu spotrebného materiálu.
Vstavaný webový server
1.

V prehliadači zadajte IP adresu domovskej stránky tlačiarne a stlačte tlačidlo Enter (Zadať), aby ste otvorili stránku stavu tlačiarne. Pozrite si časť Používanie vstavaného webového servera.

2.

Kliknite na tlačidlo Supplies Status (Stav spotrebného materiálu) v ľavej časti obrazovky, aby ste otvorili stránku stavu spotrebného materiálu.

HP color laserjet 2700 note Kontrolovanie životnosti tlačovej kazety Poznámka

IP adresa sa nachádza na konfiguračnej strane siete tlačiarne. Pozrite si časť Používanie informačných stránok tlačiarne.

Softvér HP Web Jetadmin
V softvéri HP Web Jetadmin vyberte zariadenie tlačiarne. Stránka stavu zariadenia zobrazuje informácie o tlačovej kazete.
HP color laserjet 2700 Kontrolovanie životnosti tlačovej kazety