Zmena tlačových kaziet

Zmena tlačových kaziet


Pred koncom životnosti tlačovej kazety sa na ovládacom paneli zobrazí odporúčanie, aby ste objednali výmenu. Zariadenie môže pokračovať v tlači s nainštalovanou kazetou, kým sa na ovládacom paneli nezobrazí pokyn na výmenu kazety.

Tlačiareň používa štyri farby a pre každú farbu má samostatnú tlačovú kazetu: čiernu (K), azúrovú (C), purpurovú (M) a žltú (Y).

Vymeňte tlačovú kazetu, keď sa na ovládacom paneli objaví Replace <color> cartridge (Vymeňte <farba> kazetu).

V tejto časti nájdete informácie o nasledovných témach

HP color laserjet 2700 Zmena tlačových kaziet