HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin


HP Web Jetadmin je nástroj správy založený na prehliadači pre tlačiarne pripojené k sieti v rámci vašej siete intranet. Mal by sa inštalovať iba do počítača správcu siete.

Ak chcete prevziať aktuálnu verziu HP Web Jetadmin a najnovší zoznam podporovaných hostiteľských systémov, navštívte lokalitu www.hp.com/go/webjetadmin.

Po nainštalovaní na hostiteľský server môže každý klient získať prístup k HP Web Jetadmin tak, že použije podporovaný webový prehliadač (ako napríklad Microsoft® Internet Explorer 6.x alebo Netscape Navigator 7.x alebo novší) a prejde k hostiteľskému počítaču HP Web Jetadmin.

HP color laserjet 2700 HP Web Jetadmin