Omejitev barvnega tiskanja

Omejitev barvnega tiskanja


Tiskalnik vključuje nastavitev Restrict color (Omejitev barve). Skrbniki lahko nastavitev uporabijo za omejitev dostopa uporabnikov do funkcij barvnega tiskanja za ohranitev barvnega tonerja. Če ne morete tiskati v barvi, se obrnite na skrbnika omrežja.

1.

Pritisnite OK (V redu) za odpiranje menijev.

2.

S pritiskom na < ali > označite System setup (Nastavitev sistema) in nato pritisnite OK (V redu).

3.

S pritiskom na < ali > označite Print quality (Kakovost tiskanja) in nato pritisnite OK (V redu).

4.

S pritiskom na < ali > označite Restrict color (Omejitev barve) in nato pritisnite OK (V redu).

5.

Za izbiro ene od naslednjih možnosti pritisnite < ali >

Enable color (Omogoči barvo)

Disable color (Onemogoči barvo)

6.

Za shranitev nastavitve pritisnite OK (V redu).

Skrbnik omrežja lahko nadzoruje uporabo barve za določen tiskalnik HP Color LaserJet 2700 s tiskanjem dnevnika opravil uporabe barve. Oglejte si razdelek Uporaba strani z informacijami o tiskalniku.

HP color laserjet 2700 Omejitev barvnega tiskanja