Ročne barvne možnosti

Ročne barvne možnosti


Z ročnim prilagajanjem barve nastavite možnosti Color (Barva) (ali Color Map (Barvna paleta)) in Halftoning (Uporaba poltonov) posebej za besedilo, grafike in fotografije.

HP color laserjet 2700 note Ročne barvne možnosti Opomba

V programih, ki pretvarjajo besedilo ali grafike v rastrske slike, nastavitve Photographs (Fotografije) nadzirajo tudi besedilo in grafike.


Ročne barvne možnosti
Opis nastavitve
Možnosti nastavitve
Halftone (Polton)
Možnosti Halftone (Polton) vplivajo na ločljivost in čistost barvnih natisov.

Možnost Smooth (Gladko) zagotavlja boljše rezultate za velika, povsem zapolnjena območja tiskanja in izboljša fotografije z glajenjem barvne gradacije. To možnost izberite, ko so najpomembnejše enakomerne in gladke zapolnitve območja.

Možnost Detail (Podrobnosti) je uporabna za besedilo in grafike, ki zahtevajo izrazito ločevanje med črtami ali barvami, ali slike z vzorci ali visoko stopnjo podrobnosti. To možnost izberite, ko so najpomembnejši ostri robovi in podrobnosti.

Neutral Grays (Nevtralne sivine)
Nastavitev Neutral Grays (Nevtralne sivine) določi način za ustvarjanje sivih barv, uporabljenih v besedilu, grafiki in fotografijah.

Black Only (Samo črnobelo) proizvaja nevtralne barve (sive in črne) z uporabo samo črnega tonerja. To zagotavlja nevtralne barve brez netočnih barvnih odtenkov.

4-Color (4-barvno) proizvaja nevtralne barve (sive in črne) s kombiniranjem vseh štirih barv tonerja. Ta način ustvari bolj gladke prelive in prehode na druge barve in proizvaja najtemnejšo črno.

Edge Control (Nadzor robov)
Nastavitev Edge Control (Nadzor robov) določi način prikazovanja robov. Nadzor robov ima dve komponenti: Prilagodljiva uporabo poltonov in prekrivanje. Prilagodljiva uporaba poltonov poveča ostrino robov. Prestrezanje zmanjša učinek napačno zabeležene barvne ravnine z rahlim prekrivanjem robov sosednjih predmetov.

Maximum (Največ) je najizrazitejša nastavitev prestrezanja. Prilagodljiva uporaba poltonov je vklopljena.

Normal (Običajno) je privzeta nastavitev prestrezanja. Prestrezanje je na srednji ravni, prilagodljiva uporaba poltonov pa je vklopljeno.

Light (Rahlo) nastavi prestrezanje na najnižjo raven, prilagodljiva uporaba poltonov pa je vklopljena.

Off (Izklopljeno) izklopi prestrezanje in prilagodljivo uporabo poltonov.

 
RGB Color (Barva RGB)

Default (sRGB) (Privzeto (sRGB)) tiskalniku naroča, naj tolmači barvo RGB kot sRGB. Standard sRGB je sprejet standard Microsofta in konzorcija svetovnega spleta (http://www.w3.org).

Vivid (Živo) tiskalniku naroča, naj poveča nasičenost barve v območju srednjih tonih. Manj barviti predmeti so prikazani izraziteje. Ta nastavitev je priporočljiva za tiskanje poslovne grafike.

Device (Naprava) nastavi tiskalnik za tiskanje podatkov RGB v nedodelanem načinu naprave. Za pravilno upodobitev fotografij, ko je izbrana ta možnost, morate z barvo upravljati v programu, v katerem delate, ali v operacijskem sistemu.

AdobeRGB (1998) je namenjen dokumentom, ki namesto sRGB uporabljajo barvni prostor AdobeRGB. Npr., nekateri digitalni fotoaparati zajemajo fotografije v barvnem prostoru AdobeRGB, in dokumenti, ki so ustvarjeni z Adobe PhotoShop, uporabljajo AdobeRGB. Pri tiskanju iz profesionalnega programa, ki uporablja AdobeRGB, morate izklopiti upravljanje barv v programu in tiskalniku omogočiti upravljanje barvnega prostora.

Photo Image interpretira barvo RGB, kot če bi bila natisnjena kot fotografija z uporabo digitalnega mini laboratorija. Upodablja globlje, bolj nasičene barve, drugače kot privzeti način. To nastavitev uporabljajte za tiskanje fotografij.

 
HP color laserjet 2700 Ročne barvne možnosti