Izjava družbe Hewlett-Packard o omejeni garanciji

Izjava družbe Hewlett-Packard o omejeni garanciji


HP-JEV IZDELEK
TRAJANJE OMEJENEGA JAMSTVA
Tiskalniki HP Color LaserJet 2700 in 2700n
Enoletna omejena garancija

HP vam kot končnemu uporabniku zagotavlja, da bo HP-jeva strojna in dodatna oprema brez napak v materialu in izdelavi v zgoraj navedenem časovnem obdobju po datumu nakupa. Če HP prejme obvestilo o taki napaki v času trajanja garancije, bo okvarjen izdelek po svoji odločitvi popravil ali zamenjal. Nadomestni izdelki so lahko novi ali po učinkovitosti delovanja novim enakovredni.

HP jamči, da po dnevu nakupa v obdobju, ki je navedeno zgoraj, pri programski opremi HP ne bo prišlo do neuspešnega izvrševanja programskih navodil zaradi napak v materialu in izdelavi, ko je programska oprema pravilno nameščena in uporabljana. Če HP prejme obvestilo o taki napaki v času trajanja garancije, bo zamenjal programsko opremo, ki zaradi takih napak ne izvaja svojih programskih navodil.

HP ne jamči, da bo delovanje HP-jevih izdelkov nemoteno ali brez napak. Če HP v razumnem času ne uspe popraviti ali zamenjati izdelka, ki je v garanciji, boste imeli pravico do povračila nakupne cene na osnovi takojšnjega vračila izdelka.

HP-jevi izdelki lahko vsebujejo predelane dele, ki so po zmogljivosti enakovredni novim ali pa so bili po že občasno uporabljeni.

Ta garancija ne velja za okvare, ki nastanejo zaradi (a) nepravilnega ali neustreznega vzdrževanja ali umerjanja, (b) programske opreme, vmesnikov, delov ali potrošnega materiala, ki jih ne dobavlja HP, (c) nepooblaščenega spreminjanja ali napačne uporabe, (d) uporabe v okolju, ki ne ustreza objavljenim okoljskim specifikacijam za izdelek, ali (e) neustrezne priprave ali vzdrževanja mesta izdelka.

V OBSEGU, KI GA DOLOČA KRAJEVNA ZAKONODAJA, SO ZGORAJ NAVEDENE GARANCIJE IZKLJUČNE GARANCIJE; HP NE DAJE NOBENE DRUGE GARANCIJE ALI KAKRŠNIHKOLI POGOJEV, IZRAŽENIH IZRECNO ALI POSREDNO. HP IZKLJUČNO ZANIKA KAKRŠNOKOLI ODGOVORNOST ALI POGOJE ZA TRŽNO KAKOVOST BLAGA, SPREJEMLJIVO KAKOVOST IN PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. Nekatere države/regije, zvezne države ali province ne dovoljujejo omejitev trajanja zakonsko določene garancije, zato zgoraj omenjena omejitev ali izključitev morda za vas ne velja. Ta garancija vam daje določene zakonske pravice, imate pa lahko tudi druge pravice, ki se razlikujejo glede na državo/regijo, zvezno državo ali provinco. HP-jeva omejena garancija velja v državah/regijah ali tam, kjer ima HP organizirano podporo in prodajo za določen izdelek. Raven garancijskih storitev se lahko prilagaja krajevnim standardom. Če zaradi pravnih ali zakonskih razlogov določen izdelek ni bil namenjen za delovanje v določeni državi/regiji, HP ne bo spreminjal oblike, opreme ali funkcij izdelka, da bi deloval v tej državi/regiji.

V SKLADU S KRAJEVNO ZAKONODAJO SO PRAVNA SREDSTVA V TEJ GARANCIJSKI IZJAVI VAŠA EDINA IN IZKLJUČNA PRAVNA SREDSTVA. RAZEN KOT JE NAVEDENO ZGORAJ, NE HP NE NJEGOVI DOBAVITELJI NE ODGOVARJAJO ZA IZGUBO PODATKOV ALI ZA NEPOSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO (VKLJUČNO Z IZGUBO DOBIČKA ALI PODATKOV) ALI DRUGO ŠKODO, NE GLEDE NA TO, ALI TEMELJI NA DOGOVORU, KAZNIVEM DEJANJU ALI DRUGAČE. Ker nekatere države/regije, zvezne države ali province ne dovoljujejo izločitve ali omejitve posledične ali nenamerne škode, za vas zgoraj navedena omejitev ali izločitev morda ne velja.

DOLOČILA TE GARANCIJSKE IZJAVE, RAZEN V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKONODAJA, NE IZKLJUČUJEJO, OMEJUJEJO ALI SPREMINJAJO OBVEZNIH ZAKONSKIH PRAVIC, KI VELJAJO ZA PRODAJO TEGA IZDELKA.

HP color laserjet 2700 Izjava družbe Hewlett-Packard o omejeni garanciji