Izjava o omejeni garanciji za tiskalno kartušo, prenosno enoto in fiksirno enoto

Izjava o omejeni garanciji za tiskalno kartušo, prenosno enoto in fiksirno enoto


Ta HP-jev izdelek je zajamčeno brez napak v materialu in izdelavi.

Ta garancija ne zajema izdelkov: (a) ki so ponovno polnjeni, obnovljeni, predelani ali kakorkoli spremenjeni, (b) s katerimi imate težave zaradi napačne uporabe, neustreznega shranjevanja ali uporabe, ki ni v skladu z navedenimi okoljskimi specifikacijami za tiskalnik, ali (c) ki so obrabljeni zaradi običajne uporabe.

Za pridobitev garancijskih storitev izdelek vrnite na kraj nakupa (s pisnim opisom težave in vzorčnimi natisi) ali se obrnite na HP-jevo podporo za stranke. HP bo po lastni presoji izdelke, ki so dokazano okvarjeni, zamenjal ali vam povrnil nakupno ceno.

V SKLADU S KRAJEVNO ZAKONODAJO JE ZGORNJE JAMSTVO IZKLJUČNO IN NOBENA DRUGA GARANCIJA ALI POGOJ, BODISI PISANA ALI USTNA, NISTA IZRECNA ALI IMPLICIRANA IN HP IZRECNO ZAVRAČA OMENJENE GARANCIJE ALI POGOJE PRODAJE, ZADOVOLJIVO KAKOVOST IN PRIMERNOST ZA POSAMEZEN NAMEN.

V SKLADU S KRAJEVNO ZAKONODAJO HP ALI NJEGOVI DOBAVITELJI V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJAJO ZA NEPOSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO (VKLJUČNO Z IZGUBO PODATKOV) ALI DRUGO ŠKODO, NE GLEDE NA TO, ALI TEMELJI NA DOGOVORU, KAZNIVEM DEJANJU ALI DRUGAČE.

DOLOČILA TE GARANCIJSKE IZJAVE, RAZEN V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKONODAJA, NE IZKLJUČUJEJO, OMEJUJEJO ALI SPREMINJAJO OBVEZNIH ZAKONSKIH PRAVIC, KI VELJAJO ZA PRODAJO TEGA IZDELKA.

HP color laserjet 2700 Izjava o omejeni garanciji za tiskalno kartušo, prenosno enoto in fiksirno enoto