Specifikacije delovnega okolja

Specifikacije delovnega okoljaOkolje
Priporočljivo
Dovoljeno
Temperatura
17° do 25 °C
10° do 27 °C
Vlažnost
20 % do 60 % relativne vlage (RH)
10 % do 70 % RH
Višina
Ni primerno
0 do 2600 m
HP color laserjet 2700 note Specifikacije delovnega okolja Opomba

Te vrednosti se lahko spremenijo.

HP color laserjet 2700 Specifikacije delovnega okolja