Specifikacije porabe energije

Specifikacije porabe energijePoraba energije (povprečna, v W)1
Model izdelka
Tiskanje2
V pripravljenosti3
Mirovanje4
Izklopljeno
Oddajanje toplote v stanju pripravljenosti (BTU/h)5
HP Color LaserJet 2700
409
29
13
0,5
100
HP Color LaserJet 2700n
409
29
13
0,5
100

1 Poraba energije predstavlja najvišje vrednosti za barvno in enobarvno tiskanje pri uporabi standardnih napetosti.

2 Hitrost tiskanja je 15 strani na minuto za medije velikosti Letter in 20 strani na minuto za medije velikosti A4.

3 Privzeti čas prehoda iz načina pripravljenosti v način mirovanja je 30 minut.

4 Čas prehoda iz načina mirovanja na začetek tiskanja je 6 sekund.

5 Najvišje oddajanje toplote za vse modele v načinu pripravljenosti je 171 BTU na uro.

HP color laserjet 2700 note Specifikacije porabe energije Opomba

Te vrednosti se lahko spremenijo.

HP color laserjet 2700 Specifikacije porabe energije