Odlaganje odpadne opreme uporabnikov v gospodinjstvih v Evropski uniji

Odlaganje odpadne opreme uporabnikov v gospodinjstvih v Evropski uniji


HP color laserjet 2700 weee mark Odlaganje odpadne opreme uporabnikov v gospodinjstvih v Evropski uniji

Ta simbol na izdelku ali na njegovi embalaži pomeni, da izdelka ne smete zavreči skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Za svojo odpadno opremo morate poskrbeti sami, zato jo odlagajte na za to določenem zbirnem mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Ločevanje in recikliranje odpadne opreme ob odlaganju pomaga ohraniti naravne vire in zagotoviti, da so odpadki reciklirani na način, ki ne škodi zdravju in okolju. Za več informacij o odlagališčih za recikliranje odpadne opreme se obrnite na lokalni mestni urad, službo za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste kupili izdelek.
HP color laserjet 2700 Odlaganje odpadne opreme uporabnikov v gospodinjstvih v Evropski uniji