Podatkovni list o varnosti materialov (MSDS)

Podatkovni list o varnosti materialov (MSDS)


Podatkovne liste o varnosti materialov (MSDS) za potrošni material, ki vsebuje kemične snovi (na primer toner), lahko dobite na spletnem mestu HP na www.hp.com/go/msds ali www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

HP color laserjet 2700 Podatkovni list o varnosti materialov (MSDS)