Za dodatne informacije

Za dodatne informacije


Za informacije o teh temah varovanja okolja:

Profil varovanja okolja za ta izdelek in mnoge povezane izdelke HP 

HP-jeva predanost okolju

HP-jev sistem upravljanja z okoljem

HP-jev program za vračanje in recikliranje izdelka ob prenehanju uporabe

Podatkovni listi o varnosti materialov

Obiščite www.hp.com/go/environment ali www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

HP color laserjet 2700 Za dodatne informacije