Predpisi FCC

Predpisi FCC


Ta oprema je preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B, v skladu s 15. delom predpisov FCC. Te omejitve so namenjene primerni zaščiti pred škodljivimi motnjami pri namestitvi v stanovanjih. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo. Če ta oprema ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko proizvaja motnje v radijskih zvezah. Kljub temu ni nobenega jamstva, da v določeni namestitvi teh motenj ne bo. Če ta oprema povzroča motnje radijskega in televizijskega sprejema, kar lahko ugotovimo z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskuša odpraviti motnje z enim ali več izmed naslednjih ukrepov:

Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.

Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.

Povežite opremo z vtičnico, ki je na drugem tokokrogu kot sprejemnik.

Posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim radijskim/TV-tehnikom.

HP color laserjet 2700 note Predpisi FCC Opomba

Spremembe ali prilagoditve tiskalnika, ki jih izrecno ne odobri HP, lahko izničijo uporabnikovo garancijo.

Omejitve za napravo razreda B 15. dela predpisov FCC zahtevajo, da uporabljate zaščiten vmesniški kabel.

HP color laserjet 2700 Predpisi FCC