Za preverjanje namestitve pomnilnika DIMM

Za preverjanje namestitve pomnilnika DIMM


1.

Vklopite tiskalnik. Preverite, ali je tiskalnik po zagonskem zaporedju v stanju Ready (V pripravljenosti). Če se prikaže sporočilo o napaki, je DIMM morda nepravilno nameščen.

2.

Natisnite konfiguracijsko stran. Oglejte si razdelek Uporaba strani z informacijami o tiskalniku.

3.

Na konfiguracijski strani preverite razdelek o nameščenih osebnostih in možnostih in ga primerjajte s konfiguracijsko stranjo, ki ste jo natisnili pred namestitvijo pomnilnika DIMM.

4.

DIMM morda ni pravilno nameščen. Ponovite namestitev.

-ali-

DIMM je morda poškodovan. Poskusite z novim pomnilnikom.

HP color laserjet 2700 Za preverjanje namestitve pomnilnika DIMM