Za namestitev pomnilnika DIMM in pomnilnika DIMM s pisavo

Za namestitev pomnilnika DIMM in pomnilnika DIMM s pisavo


1.

Izklopite tiskalnik in nato izključite vse napajalne in vmesniške kable.

HP color laserjet 2700 bgu pp03 Za namestitev pomnilnika DIMM in pomnilnika DIMM s pisavo

2.

Na desni strani tiskalnika nežno stisnite skupaj črna jezička in iz tiskalnika izvlecite sklop oblikovalnika.

HP color laserjet 2700 bgu mm02 Za namestitev pomnilnika DIMM in pomnilnika DIMM s pisavo

3.

Matično ploščo položite na čisto, ravno in ozemljeno površino.

Za zamenjavo trenutno nameščenega pomnilnika DIMM razprite zapaha na obeh straneh reže za DIMM, pomnilnik pod kotom dvignite in ga izvlecite.

HP color laserjet 2700 as mm04 Za namestitev pomnilnika DIMM in pomnilnika DIMM s pisavo

4.

Novi pomnilnik DIMM odstranite iz antistatične embalaže in poiščite utor za poravnavo na spodnjem robu pomnilnika.

HP color laserjet 2700 as mm08 Za namestitev pomnilnika DIMM in pomnilnika DIMM s pisavo

5.

DIMM držite za robove in utor na njem poravnajte z izboklino v reži za DIMM pod kotom in pomnilnik močno potiskajte v režo, dokler se povsem ne prilega ležišču. Pri pravilni namestitvi kovinski kontakti niso vidni.

HP color laserjet 2700 as mm07 Za namestitev pomnilnika DIMM in pomnilnika DIMM s pisavo

6.

DIMM potiskajte navzdol, dokler ga ne pričvrstita oba zapaha.

HP color laserjet 2700 as mm05 Za namestitev pomnilnika DIMM in pomnilnika DIMM s pisavo

HP color laserjet 2700 note Za namestitev pomnilnika DIMM in pomnilnika DIMM s pisavo Opomba

Če imate pri vstavljanju pomnilnika DIMM težave, poskrbite, da bo utor na dnu pomnilnika poravnan z izboklino v reži. Če pomnilnika še vedno ne morete vstaviti, preverite, ali uporabljate pravo vrsto pomnilnika DIMM.

7.

Rob matične plošče poravnajte z vodiloma na vrhu in dnu reže in ploščo potisnite nazaj v tiskalnik. Oblikovalnik potiskajte, dokler ne zaslišite, da se zapaha zaskočita.

HP color laserjet 2700 bgu mm06 Za namestitev pomnilnika DIMM in pomnilnika DIMM s pisavo

8.

Ponovno priključite napajalni kabel in USB- ali omrežni kabel, nato pa vklopite tiskalnik.

9.

Po namestitvi pomnilnika DIMM si oglejte razdelek Omogočanje pomnilnika.

HP color laserjet 2700 Za namestitev pomnilnika DIMM in pomnilnika DIMM s pisavo