Informacije o blagovnih znamkah in avtorskih pravicah

Informacije o blagovnih znamkah in avtorskih pravicah


Avtorske pravice in licence

© 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Prepovedana reprodukcija, priredba ali prevajanje brez prejšnjega pisnega dovoljenja, razen če avtorske pravice to dovoljujejo.

Informacije v dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Edine garancije za izdelke in storitve HP so navedene v garancijski izjavi, ki spremlja vsak izdelek ali storitev. Nič v tem dokumentu ne določa dodatne garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oz. pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Edition 1, 10/2006

Q7824-90964

Zaščitne znamke

Adobe®, AdobePhotoShop® in PostScript® so blagovne znamke Adobe Systems Incorporated.

Bluetooth je blagovna znamka v lasti njenega lastnika, Hewlett-Packard Company pa jo uporablja pod licenco.

Corel® je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka Corel Corporation ali Corel Corporation Limited.

Microsoft®, Windows® in Windows®XP so v ZDA registrirane blagovne znamke podjetja Microsoft.

UNIX® je registrirana blagovna znamka The Open Group.

HP color laserjet 2700 Informacije o blagovnih znamkah in avtorskih pravicah