Za nastavitev omrežne konfiguracije s povezavo prek vrat (neposredni način ali tiskanje z enakovrednih računalnikov)

Za nastavitev omrežne konfiguracije s povezavo prek vrat (neposredni način ali tiskanje z enakovrednih računalnikov)


V tej konfiguraciji je tiskalnik povezan neposredno v omrežje in vsi računalniki v omrežju tiskajo neposredno s tiskalnikom.

1.

Tiskalnik povežite neposredno v omrežje tako, da priključite omrežni kabel na omrežna vrata tiskalnika.

2.

Uporabite nadzorno ploščo tiskalnika za tiskanje konfiguracijske strani. Oglejte si razdelek Meni Reports (Poročila).

3.

V računalnik vstavite CD-ROM-ploščo tiskalnika. Če se program za namestitev ne zažene sam, poiščite datoteko HPSETUP.EXE na CD-ROM-plošči in jo dvokliknite.

4.

Kliknite Install (Namesti).

5.

Na zaslonu Welcome (Dobrodošli) kliknite Next (Naprej).

6.

Na zaslonu Installer updates (Posodobitve programa za namestitev) kliknite Yes (Da), da poiščete posodobitve programa na spletu.

7.

V OS Windows 2000/XP na zaslonu Možnosti namestitve izberite namestitveno možnost. Hewlett-Packard priporoča običajno namestitev, če jo sistem podpira.

8.

Na zaslonu License Agreement (Licenčna pogodba) preberite določila pogodbe, potrdite sprejem pogojev in nato kliknite Next (Naprej).

9.

V OS Windows 2000/XP na zaslonu HP Extended Capabilities (HP-jeve razširjene zmogljivosti) po želji izberite razširjene zmogljivosti in kliknite Next (Naprej).

10.

Na zaslonu Destination Folder (Ciljna mapa) izberite ciljno mapo in kliknite Next (Naprej).

11.

Na zaslonu Ready to Install (Pripravljeno za nameščanje) kliknite Next (Naprej) za začetek namestitve.

HP color laserjet 2700 note Za nastavitev omrežne konfiguracije s povezavo prek vrat (neposredni način ali tiskanje z enakovrednih računalnikov) Opomba

Če želite spremeniti nastavitve, namesto Next (Naprej) kliknite Back (Nazaj) za vrnitev na predhodne zaslone in nato spremenite nastavitve.

12.

Na zaslonu Connection Type (Vrsta povezave) izberite Through the network (Preko omrežja) in kliknite Next (Naprej).

13.

Na zaslonu Identify Printer (Prepoznavanje tiskalnika) identificirajte tiskalnik tako, da ga poiščete ali navedete strojni ali IP-naslov, ki ga najdete na predhodno natisnjeni konfiguracijski strani. V večini primerov je IP-naslov dodeljen, a ga lahko spremenite s klikom na Specify the printer by Address (Določi tiskalnik po naslovu) na zaslonu Identify Printer (Prepoznavanje tiskalnika). Kliknite Next (Naprej).

14.

Počakajte, da se postopek namestitve zaključi.

HP color laserjet 2700 Za nastavitev omrežne konfiguracije s povezavo prek vrat (neposredni način ali tiskanje z enakovrednih računalnikov)