TCP/IP

TCP/IP


Podobno kot jezik, ki ga ljudje uporabljajo za medsebojno komunikacijo, je TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) zbirka protokolov, zasnovanih za določanje načina komunikacije med računalniki in drugimi napravami prek omrežja.

V tem razdelku so informacije o naslednjih temah

HP color laserjet 2700 TCP/IP