IP (Internet Protocol)

IP (Internet Protocol)


Ob pošiljanju informacij prek omrežja se podatki porazdelijo v majhne pakete. Vsak paket je poslan posebej. Vsak paket je kodiran z informacijo o IP-ju, kot je IP-naslov pošiljatelja in prejemnika. IP-pakete je mogoče razposlati prek usmerjevalnikov in prehodov: naprav, ki povezujejo omrežje z drugimi omrežji.

IP-komunikacije ne zahtevajo povezave. IP-paketi pri pošiljanju na cilj morda ne bodo prispeli v pravem zaporedju. Vendar protokoli na višji ravni in programi razporedijo pakete v pravilno zaporedje, tako so IP-komunikacije učinkovite.

Vsako vozlišče ali naprava, ki komunicira v omrežju, zahteva IP-naslov.

HP color laserjet 2700 IP (Internet Protocol)