Konfiguriranje IP-parametrov

Konfiguriranje IP-parametrov


Konfiguracijske parametre TCP/IP je mogoče konfigurirati ročno ali pa samodejno prenesti z uporabo DHCP ali BOOTP ob vsakem vklopu tiskalnika.

Ob vklopu si nov tiskalnik, ki iz omrežja ne more samodejno pridobiti veljavnega IP-naslova, sam dodeli privzeti IP-naslov. Privzeti IP-naslov je odvisen od vrste omrežja, v katerega je tiskalnik povezan. V majhnem zasebnem omrežju se uporablja tehnika naslavljanja za lokalno povezavo za dodelitev veljavnega enoličnega IP-naslova v območju 169.254.1.0 do 169.254.254.255. V velikem omrežju ali omrežju podjetja je dodeljen začasen naslov 192.0.0.192, dokler tiskalnik ni konfiguriran za vaš tiskalnik. IP-naslov za tiskalnik je naveden na konfiguracijski strani tiskalnika.

V tem razdelku so informacije o naslednjih temah

HP color laserjet 2700 Konfiguriranje IP-parametrov