BOOTP

BOOTP


BOOTP je zagonski protokol, ki se uporablja za prenos konfiguracijskih parametrov in informacij o gostitelju iz omrežnega strežnika. Naprave morajo za zagon in nalaganje informacij o konfiguraciji v RAM komunicirati s strežnikom kot odjemalec prek zagonskega protokola BOOTP.

Odjemalec odda paket z zahtevo za zagon, ki vsebuje strojni naslov naprave (strojni naslov tiskalnika). Strežnik se odzove s paketom z odgovorom za zagon z informacijami, ki jih naprava potrebuje za konfiguracijo.

HP color laserjet 2700 BOOTP