Maska podomrežja

Maska podomrežja


Maska podomrežja je mehanizem, ki se uporablja za razdeljevanje enojnega IP-omrežja v več različnih podomrežij. Za dani razred omrežja je uporabljen del IP-naslova, ki se običajno uporablja za prepoznavanje vozlišča, namesto prepoznavanja podomrežja. Maska podomrežja se uporabi v vsakem IP-naslovu za določitev dela, uporabljenega za podomrežja, in dela, uporabljenega za prepoznavanje vozlišča.

HP color laserjet 2700 Maska podomrežja